Młodzieżowa Rada Szkoły

Młodzieżowa Rada Szkoły w VIII LO Samorządowym działa od momentu powstania szkoły, czyli od 1994r. Składa się z  osób wybieranych corocznie przez wszystkich uczniów w demokratycznych wyborach. Rada działa w oparciu o Statut Szkoły i regulamin MRS.

Obecnie w skład Młodzieżowej Rady Szkoły wchodzą:

1. Samuel kl. IIIa

2. Oleksandra kl. Ia

3. Weronika kl. IIb

4. Laura kl. Ib

5. Wiktoria kl. Ia

 

Działania podejmowane przez MRS:

 • współpraca z dyrekcją szkoły
 • tworzenie kalendarza imprez szkolnych
 • opieka nad miejscem pamięci narodowej
 • udział w konferencjach organizowanych przez częstochowskie szkoły
 • udział w spotkaniach z władzami oświatowymi
 • organizowanie na terenie szkoły akcji charytatywnych np.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,Góra Grosza, Pola Nadziei
 • udział w konkursach organizowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty np. konkurs o mandat posła na Sejm Dzieci i Młodzieży
 • reprezentowanie szkoły podczas Targów Edukacyjnych
 • współpraca przy organizacji imprez
 • organizowanie kiermaszów ciast, z których dochód przeznaczony jest na pomoc osobom potrzebującym
 • udział w pracach Młodzieżowej Rady Miast

Related Posts

Pedagog

W roku szkolnym 2017/18 funkcję pedagoga szkolnego będzie pełniła pani mgr Justyna. Zachęcamy do kontaktu zRead More

Rada Rodziców

Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:   Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programuRead More

Comments are Closed