Rada Rodziców

Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

 

  • Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły.

 

  • Opiniowanie programu i harmonogramu efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

 

  • Opiniowanie projektu planu finansowego.

 

  • Udział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły.

 

  • Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora.

 

  • Planowanie i zatwierdzanie wydatków.

 

  • Pomoc w remontach i wszelkich naprawach sprzętu i pomocy naukowych.

 

  • Podejmowanie działań na rzecz poszukiwania środków finansowych, w tym ustalenia wysokości wpłat rodziców na rzecz szkoły.

 

Rada Rodziców finansuje między innymi następujące przedsięwzięcia:

 

  • Zakup środków czystości oraz środków higieny;

 

  • Organizacja imprez szkolnych (zdjęcia, materiały);

 

  • Nagrody w  konkursach, finansowanie udziału młodzieży w zawodach sportowych;

 

  • Zakup leków do szkolnego gabinetu lekarskiego, wyposażenie przenośnej apteczki,

 

  • Promocja szkoły, składki członkowskie: Szkolny Związek Sportowy;  Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole;

 

  • opłata za łącze internetowe,

 

  • dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego;

Related Posts

Młodzieżowa Rada Szkoły

Młodzieżowa Rada Szkoły w VIII LO Samorządowym działa od momentu powstania szkoły, czyli od 1994r.Read More

Pedagog

W roku szkolnym 2017/18 funkcję pedagoga szkolnego będzie pełniła pani mgr Justyna. Zachęcamy do kontaktu zRead More

Comments are Closed