Nasze działania

Od stycznia 2016 r. biblioteka szkolna rozpoczyna realizację projektu edukacyjnego „Zaczytani, zakręceni na…  Henryka Sienkiewicza” w ramach programu eTwinning we współpracy z następującymi szkołami szkołami:

  • Zespół Szkół nr 4 w Wałbrzychu
  • Plecaki do liceum Mława
  • Publiczne Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia w Grójcu
  • Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu

Wszystkich  uczniów zainteresowanych możliwością rozwoju kompetencji czytelniczych, poszerzenia wiadomości na temat twórczości Henryka Sienkiewicza, praktycznego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także współpracą z uczniami z różnych stron Polski prosimy o zgłaszanie się do koordynatora projektu mgr Aliny Grabnej.

Co to jest eTwinning?

Jest główną częścią programu eLearning pod patronatem Komisji Europejskiej. Stanowi ramę współpracy dla szkół wykorzystujących internet do projektów ze szkołami partnerskimi z innych krajów europejskich. Promuje szkolną współpracę w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oferując wsparcie, narzędzia i usługi, dzięki którym szkoły mogą w prosty sposób tworzyć krótko- i długoterminowe partnerstwa w ramach różnych dziedzin tematycznych.

Jakie są korzyści pedagogiczne?

Łączy narody europejskie, rozwija tolerancję umożliwia autentyczną naukę języka poprzez wymianę listów ze szkołami partnerskimi wskazuje internet jako pomoc w osiągnięciu celów nauczania i pokonywaniu granic w Europie podpowiada nowe pomysły na prowadzenie zajęć przedmiotowych daje możliwość wykorzystania innych metod nauczania stosowanych w krajach partnerskich.

Jaki jest cel akcji eTwinning?

Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności językowe poprzez kontakt z obcokrajowcami, zawierają przyjaźnie.
Wymiana informacji na temat nowoczesnych metod komunikacyjnych i technologicznych poznanie bogactwa językowego i kulturowego krajów europejskich .

Dlaczego bierzemy udział w akcji eTwinning?

 Międzynarodowe partnerstwo szkolne niesie ze sobą dużo plusów: możemy zmotywować naszych uczniów do nauki, stosując nowoczesne metody nauczania; dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych przekraczamy granice europejskie – uczniowie i nauczyciele z różnych krajów mogą się bez problemów porozumiewać i tym samym lepiej poznać kulturę innych krajów; poznajemy inne systemy nauczania; kontakt z innymi nauczycielami umożliwia wymianę pomysłów, metod nauczania; rozwijamy umiejętności językowe.

WF z klasą to program finansowany z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki, nad którym honorowy patronat sprawuje Minister Sportu i Turystyki. Projekt ma za zadanie pomóc w wypracowaniu pomysłów na atrakcyjne i interesujące lekcje WF, tak by były one bliższe oczekiwaniom młodzieży i zachęcały młodych ludzi do aktywności fizycznej. Nasze gimnazjum wzięło udział w dwóch edycjach projektu: