Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 5 w roku szkolnym 2016/2017

Opiekunowie:
mgr Danuta Najdek – Białas
mgr Ewa Chądzyńska
mgr Dagmara Zyngier

Samorząd:
przewodniczący – Kacper Sankowski
zastępca przewodniczącego – Andżelika Puchała
skarbnik –
sekretarz:

Sekcja plastyczna

Sekcja porządkowa:
1. Filip Stanisławski
2. Michał Boum
3. Jakub Suchański
4. Filip Sikorski
5. Marcin Kostrzewa
6. Mateusz Urbanowicz