Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA GIMNAZJUM NR 5

Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja to szkoła publiczna, która uczy właściwej komunikacji, twórczego rozwiązywania problemów, odpowiedzialności za swoje zachowanie. Kadra szkoły to zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, którym zależy, by przywiązana do tradycji narodowej młodzież wzrastała w miłości, tolerancji i szacunku do drugiego człowieka, nauki i Ojczyzny.

LOKALIZACJA – szkoła znajduje się w centrum miasta, w sąsiedztwie AJD i Politechniki Częstochowskiej, blisko linii tramwajowej.  

KADRA PEDAGOGICZNA – nasi nauczyciele mają doświadczenie w pracy z młodzieżą, a praca jest dla nich pasją, nieustannie podnoszą też swoje kwalifikacje. Ponadto w szkole pracują:   surdopedagodzy, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy i specjaliści do edukacji dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera.  

BEZPIECZEŃSTWO – jesteśmy szkołą kameralną, nasi uczniowie nie są anonimowi. Monitoring wizyjny znajduje się wewnątrz budynku oraz wokół szkoły.  

WYPOSAŻENIE – w szkole funkcjonuje kuchnia (koszt obiadu – 3 zł) i świetlica.  Mamy gabinet pielęgniarki i stomatologa. Posiadamy dwie pracownie internetowe oraz Multimedialne Centrum Informacji. Uczniowie mogą korzystać w czasie przerw z Wi-Fi. Na zajęciach wykorzystywana jest tablica interaktywna oraz tablety i sprzęt audiowizualny. Dysponujemy dziennikiem elektronicznym, który ułatwia kontakty rodziców ze szkołą. Posiadamy salę fitness, w której znajduje się 14   specjalistycznych urządzeń sportowych.

KULTURA – Gimnazjum nr 5 to najlepsze gimnazjum w mieście pod względem działalności kulturalnej i artystycznej. Naszą tradycją są „Spotkania w Piątce” ze znanymi i ciekawymi ludźmi – aktorami, muzykami, sportowcami i politykami, które organizujemy od 1999 roku. W szkole działa zespół wokalny DYSONANS oraz grupy teatralne LOKOMOTYWA i MASKA. Jesteśmy organizatorami uroczystości o charakterze patriotycznym dla mieszkańców miasta (tradycją szkoły jest Wieczornica Niepodległościowa oraz koncerty Pieśni Patriotycznych z okazji rocznicy Zbrodni Katyńskiej, na które chętnie przychodzą mieszkańcy Częstochowy i piszą o tym lokalne media). Z okazji mikołajek uczniowie przygotowują spektakle dla uczniów szkół podstawowych i dzieci z Domu Małego Dziecka – takie jak: „Calineczka”, „Królowa Śniegu”, „Księżniczka na ziarnku grochu”. Co roku nasi uczniowie wygrywają konkurs na spektakl o charakterze profilaktycznym. Młodzież  redaguje i wydaje gazetkę szkolną „Piątka”, która jest corocznie wysoko nagradzana na przeglądach gazetek szkolnych. Warto dodać, że biblioteka szkolna jest centrum życia szkolnego i miejscem spotkań w czasie przerw. Uczniowie chętnie biorą udział w warsztatach dziennikarskich, teatralnych i lekcjach bibliotecznych. Oprócz wycieczek klasowych, rajdów pieszych i rowerowych organizowane są wyjazdy do teatrów w Krakowie i Warszawie oraz spotkania z aktorami po spektaklach.

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA – nasi uczniowie biorą udział w wymianie międzynarodowej (ze szkołami we Francji i Grecji) oraz w wideokonferencjach.  

SUKCESY – nasi uczniowie są laureatami konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i międzyszkolnych w różnych dziedzinach. Szkoła jest organizatorem wielu konkursów powiatowych, w których biorą udział również uczniowie szkół podstawowych.  Są to: powiatowy konkurs ortograficzny „Wielkie dyktando w Reju”, powiatowy konkurs historyczno – literacki „Życie i działalność Józefa Piłsudskiego”, powiatowy konkurs poprawnej polszczyzny „O gęsie pióro Mikołaja Reja”, powiatowy konkurs recytatorski „Piękno poezji renesansowej” z języka angielskiego, ekologiczny, matematyczny – „Matematyka w praktyce”.  

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: *zajęcia dla uczniów zdolnych oraz wyrównawcze z wszystkich przedmiotów, * koła: teatralne, rowerowe, dziennikarskie, wolontariat, PCK, LOP,  zespół wokalny Dysonans,  * zajęcia z doradztwa zawodowego. 

PROJEKTY – bierzemy udział w wielu projektach, m. in. „WF z klasą”, „Kuźnia talentów”, „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”, „Szkoła bez barier”, „Młodzi kreatywni”; a nasi uczniowie są stypendystami programu „Ikea Family”  

OFERTA – oferujemy naukę w klasach: *sportowej (dla chłopców i dziewcząt) *artystycznej * językowej (język angielski) *ogólnej