Dyrekcja i nauczyciele

Dyrektor VIII LO Samorządowego

mgr Ilona Walczak-Dądela

Zastępca

mgr Katarzyna Radlak

 

•             język polski

mgr Ariona Królikowska

mgr Iwona Krysian

mgr Agata Mika

dr. Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

mgr Grażyna Wojtasik

 

•             biblioteka

mgr Renata Białowąs

mgr Agnieszka Kołodziej-Dudek (w zastępstwie mgr Dominika Kucharska, mgr Agnieszka Dumańska)

 

•             język angielski

mgr Marta Grabny

mgr Dominika Kucharska

mgr Olga Łukasik

mgr Artur Sosnowski

mgr Małgorzata Śliwoń

 

•             język niemiecki

mgr Jadwiga Idzikowska – Labocha

mgr Ewa Kozłowska

mgr Agnieszka Lecińska

 

•             język francuski

mgr Agnieszka Osicka

 

•             matematyka

mgr Teresa Baczyńska

mgr Urszula Bartnik

mgr Ewa Jarkiewicz

mgr Diana  Kapałka-Czerwik

mgr  Agnieszka Zarębska

 

•             historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Agnieszka Borowik

mgr Magdalena Gajak (w zastępstwie mgr  Teresa Rygalik – Weżgowiec)

mgr Zagórski Krzysztof

 

  • wiedza o kulturze

mgr  Magdalena Gajak (w zastępstwie mgr Irena Cichecka )

 

  • przedsiebiorczość

mgr Ewa Kozłowska

 

•             geografia

mgr Agnieszka Lewicka

 

•             biologia, przyroda

mgr Iwona Bartkiewicz

mgr Renata Dobrzańska

mgr Donata Leszczyłowska

 

•             fizyka i astronomia, matematyka

mgr Agnieszka Wieczorek

mgr Agnieszka Zarębska

 

•             chemia

mgr Sylwia Krawczyk

mgr Beata Wojnowska

 

 

•             informatyka

mgr Diana Kapałka-Czerwik

mgr inż. Magdalena Kołodziej

 

  • edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr inż.  Magdalena Kołodziej

mgr Dorota Marlińska

 

  • pierwsza pomoc

mgr Kazimierz Albrycht

 

•             wychowanie fizyczne

mgr Kazimierz Albrycht

mgr Ewa Chądzyńska

mgr Iwona Limbach

mgr Danuta Najdek – Białas

 

•             wychowanie do życia w rodzinie

mgr Kazimierz Albrycht

mgr Krzysztof Zagórski

mgr Grażyna Wojtasik

 

•             religia

mgr Katarzyna  Kocemba – Brol

 

  • zajęcia techniczne

mgr Kłak Szczepan

 

  • plastyka

mgr Agata Hapunik

 

  •  zajęcia artystyczne

mgr  Dotota Marlińska

 

•             pedagog szkolny

mgr Katarzyna Radlak

mgr Justyna Sobieska

 

•       świetlica

mgr Olga Łukasik

mgr Danuta Najdek-Białas

mgr Justyna Sobieska

 

• zajęcia rewalidacyjne

mgr Agnieszka Borowik

mgr Jolanta Cpałka

mgr Marta Grabny

mgr Ewa Jarkiewicz

mgr Ariona Królikowska

mgr Katarzyna Radlak

mgr Joanna Wiązowska