Koło teatralne LOKOMOTYWA i Zespół wokalny „Dysonans”

„Lokomotywa” rozpoczęła swoją działalność w Gimnazjum nr 5 w 2013 roku z inicjatywy nauczycielek – p. D. Marlińskiej, p. A. Miki i p. G. Wojtasik. Co roku występujemy dla swoich rówieśników podczas uroczystości szkolnych oraz dla mieszkańców Częstochowy, dla których przygotowujemy spektakle z okazji Narodowego Święta Niepodległości i rocznicy zbrodni katyńskiej. Dla młodszych dzieci przygotowujemy spektakle na motywach baśni.Wygrywamy konkursy recytatorskie i przeglądy małych form teatralnych. W naszej „Lokomotywie” miejsce dla siebie znajdują zarówno ci, którzy kochają występować na scenie, jak i ci, którzy mają talent plastyczny, ponieważ scenografię również przygotowujemy sami.

Zespół wokalny „Dysonans”

Zespół wokalny „Dysonans” powstał w 2013 roku. W jego skład wchodzą uczniowie z klas I- III oraz absolwenci Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie. Opiekunkami zespołu są p. Dorota Marlińska i p. Grażyna Wojtasik. Młodzi muzycy prezentują swoje umiejętności i talenty podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz reprezentują szkołę w festiwalach i konkursach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym, gdzie osiągają wysokie miejsca.