Klub Sportowy Joker

Klub sportowy „Joker” powstał w 2003 roku.

Władze Klubu:
Prezes – Ewa Chądzyńska
Zastępca – Urszula Bartnik
Sekretarz – Anetta Tkacz – Zagórska

Celem statutowym działalności jest szkolenie dzieci i młodzieży w trzech dyscyplinach sekcyjnych: koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz propagowanie wśród naszych uczniów aktywności ruchowej oraz zdrowego stylu życia poprzez udział w zajęciach sportowych. Nasza działalność współfinansowana jest z środków budżetowych Urzędu Miasta Częstochowy.