KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego  2018/2019

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2018 r. – 31 grudnia2018 r.

3.

Ferie zimowe:

11 lutego 2019 r. – 24 lutego 2019 r.
 śląskie

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia 2019 r.  – 23 kwietnia 2019 r.

5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

1/ -część humanistyczna

 

 

 

 2/-część matematyczno-przyrodnicza

 

 

 

 

 3/   język obcy nowożytny

 

 

 

 b/ dodatkowe terminy w gimnazjach :

1/ część humanistyczna

 2/ część matematyczno- przyrodnicza

 3/  język nowożytny

 

 

10. 04.2019

  • godz.9.00  – historia i wiedza o społeczeństwie
  • godz.11.00 język polski

 

 11 .04.2019

 

  • ·  godz.9.00 – przedmioty przyrodnicze

                       ( biologia, chemia, fizyka, geografia)

  • ·godz. 11.00 matematyka

12.04.2019

  • godz.9.00  – poziom podstawowy
  • godz.11.00  -poziom rozszerzony

 

 

03.06.2019 – godz.9.00

  04.06.2019 – godz.9.00

  05.06.2019 – godz. 9.00

6.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym 06.05.2019r – godz. 9:00 język polski pp

07.05.2019r. – godz.9:00 matematyka pp

08.05.2019r. – godz.9:00 język angielski pp

7.

Harmonogram egzaminu maturalnego

w terminie dodatkowym

03.06.2019r – godz. 9:00 język polski pp

04.06.2019r. – godz.9:00 matematyka pp

05.06.2019r. – godz.9:00 język angielski pp

8.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02.11.18r.,10.04.19r.,11.04.19r.,

12.04.19r.,29.04.19r.,
30.04.19r.,02.05.19r.,

06.05.19r.,07.05.19r.,08.05.19r.

9.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 26 kwietnia 2019 r.

 

10.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

 

11.

Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.