Doradztwo zawodowe

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Funkcjonujący w naszej szkole Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego pod nazwą  „Start do kariery”  zapewnia uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia zawodów oferowanych przez szkoły oraz wymagań, jakie stawiają one kandydatom, ale umożliwia także rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych umiejętności, predyspozycji  i zainteresowań.

Tematy realizowane z zakresu doradztwa obejmują:

Klasy I – Uczeń poznaje siebie:

 Co lubię, moje hobby, moje zainteresowania…

 1. Moje mocne strony.
 2. Moje wartości i cele życiowe.
 3. Stosunek i motywacja do pracy, obowiązków.
 4. Jak zorganizować własny warsztat pracy?
 5. Jak pracować w zespole?
 6. Predyspozycje zdrowotne i ich wpływ na wybór zawodu.
 7. Rola osobowości w wyborze właściwego zawodu.

 Klasy II – Uczeń poznaje różne zawody:

 Praca w życiu człowieka a wybór zawodu.

 1. Co to znaczy dobrze czy źle wybrany zawód.
 2. Rola temperamentu przy wyborze zawodu.
 3. Znaczenie uzdolnień i zainteresowań w wyborze zawodu.
 4. Klasyfikacja zawodów i specjalności.
 5. Poznajemy zawody przyszłości.

 

Klasy III – Kim będę? – Poznanie ścieżek kształcenia ponadgimnazjalnego i rynku pracy

 

 1. Oferta edukacyjna dla gimnazjalisty – poznanie sieci szkół ponadgimnazjalnych, sieci szkół sportowych i artystycznych;
 2. Podejmowanie decyzji związanych z wyborem zawodu;
 3. Określenie drogi prowadzącej do zawodu, strategie kariery zawodowej
 4. Umiejętność właściwego zarządzania czasem warunkiem sukcesu;
 5. Oczekiwania pracodawców wobec pracowników – czytanie ofert pracy; umiejętności uniwersalne;
 1. Jak szukać pracy ?;
 2. Autoprezentacja czyli moc pierwszego wrażenia;
 3. Dokumenty – CV, list motywacyjny;
 4. Konieczność kształcenia ustawicznego jako wymóg obecnych czasów

Zapraszam Rodziców i uczniów do korzystania z informacji zawartych na stronach internetowych dotyczących właściwego wyboru drogi dalszego kształcenia zgodnego z zainteresowaniami, oczekiwaniami i predyspozycjami absolwenta Gimnazjum nr 5 im. M. Reja.

http://www.famico.eu/images/books/Book%20for%20parents_PL.pdf

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl

www.koweziu.edu.pl

www.euroguidance.pl

www.ciz.ids.czest.pl

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/multimedia

http://www.zrp.pl/

http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

ttps://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/jak-pomoc-rozwijac-skrzydla-broszura-dla-rodzicow-uczniow-gimnazjum

Zapraszam również na konsultacje indywidualne w każdą środę w godzinach 14.30-15.15

Doradca zawodowy  mgr Ewa Chądzyńska

WARSZTATY W ZESPOLE SZKÓŁ IM.J.KOCHANOWSKIEGO

9 marca 2017r.  uczniowie klas trzecich uczestniczyli w aktywnych warsztatach dotyczących zawodów technik logistyk i technik spedytor.

Technik logistyk :planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Natomiast technik spedytor jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, a zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych transportu, sztukę negocjacji w spedycji, z marketingiem, zarządzeniem działalnością spedycyjną, przewozami międzynarodowymi itp.

Te wszystkie informacje zostały przekazane naszym uczniom w ciekawy, nieszablonowy sposób, który na pewno zachęci ich do kontynuowania nauki w tej właśnie szkole.

                                                                                                Szkolny Doradca Zawodowy
mgr Ewa Chądzyńska

zsk ZSK1

„DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH ”

 29 listopada 2016r. uczestniczyliśmy w Dniu Przedsiębiorczości  w Zespole Szkół Technicznych. Podczas uroczystości uczniowie naszej szkoły obejrzeli bardzo interesującą prezentację multimedialną na temat  zmian w dziedzinie budownictwa i instalacji sanitarnych na przestrzeni lat 1940-2016. Uczestniczyliśmy również  w podpisaniu umów objęcia patronatem Zespołu Szkół Technicznych przez kolejne firmy m.in.Wyższą Szkołę Techniczną w Krakowie co wiąże się z faktem, że absolwenci tej szkoły  mogą  mieć zapewnione atrakcyjne miejsce pracy.

dz-1jpg dz

TYDZIEŃ LOKALNYCH BRANŻ ZAWODOWYCH

W dniach 22 – 25 listopada  odbyła się tegoroczna edycja Tygodnia Lokalnych BranżZawodowych, której celem jest zapoznanie uczniów z zawodami i branżami obecnymi w lokalnej ofercie edukacyjnej oraz na lokalnym rynku pracy. W ramach tej edycji uczniowie klas III odwiedzili Częstochowski Park Przemysłowy przy ul. Wały Dwernickiego 117/121, gdzie obejrzeli krótkie prezentacje filmowe branż i zawodów, aktywnie uczestniczyli w prezentacji czynności zawodowych przedstawianych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ćwiczeniach praktycznych, otrzymali informacje o ścieżkach edukacyjnych, rynku pracy oraz o szkołach kształcących w poszczególnych zawodach.

W ramach pokazów czynności zawodowych  w przedsiębiorstwach i zakładach pracy odwiedziliśmy Pracownię Projektowania Verso  oraz Pracownię sztuk plastycznych (branża budowlana) a także Centrum Kształcenia Praktycznego (branża usług osobistych).

                                                        Doradca zawodowy mgr Ewa Chądzyńska

tptp1tp2

  „Otwarta firma” 

W dniach 14 – 18 listopada br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w realizacji programu „Otwarta firma” w ramach organizowanego po raz dziewiąty w Polsce Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. Akcja, której celem jest propagowanie wiedzy na temat różnych profesji oraz funkcjonowania zakładów pracy i przedsiębiorstw, ma ułatwić młodym ludziom podejmowanie ważnych decyzji życiowych dotyczących zaplanowania dalszej ścieżki edukacyjnej prowadzącej do zdobycia atrakcyjnego i poszukiwanego na rynku pracy zawodu.

W ciągu minionego tygodnia uczniowie klas I-III uczestniczyli w ciekawych spotkaniach odbywających się w szkole i w siedzibach firm. Poznali przedstawicieli różnych profesji, dowiedzieli się wiele na temat warunków i specyfiki pracy m.in. stylistki fryzur, geodety, managera, trenera personalnego, kucharza. Program koordynowały panie: Jolanta Cpałka i Ewa Chądzyńska – doradca zawodowy, a w jego realizacji uczestniczyły również panie: Iwona Limbach i Dagmara Zyngier.

mgr Jolanta Cpałka

ofof1

 

 

 

 

 

„Z techniką w lepszą przyszłość”

7 listopada 2016r. uczniowie klasy II B uczestniczyli w warsztatach „Z techniką w lepszą przyszłość” organizowanych  przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Przechodniej w Częstochowie. Nasi uczniowie mogli  wziąć udział w specjalnie przygotowanych zajęciach i spróbować sił w wybranych zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Mieliśmy okazję  zapoznać się z branżą: elektryczną, mechaniczną, odzieżową i fryzjerską. Podjęte działania miały na celu dostarczenie młodzieży wiedzy na temat edukacji zawodowej, a ponadto miały naszych uczniów zainspirować  do bardziej przemyślanych i trafnych wyborów kariery edukacyjnej. Wizyta w CKZiU była bardzo interesująca i atrakcyjna ze względu na zajęcia praktyczne, w których czynnie brali udział. Niewątpliwą ciekawostką pozostaje fakt, iż w oferowanych zawodach nie tylko może nieodpłatnie kształcić się młodzież, ale również osoby dojrzałe pragnące zmienić zawód lub rozwijać lub pogłębiać  swoje pasje w dorosłym już życiu.

dordztwo2dordztwo3dordztwo4dordztwo5dordztwodordztwo1

Szkolny Doradca Zawodowy mgr Ewa Chądzyńska

 

 „SZKOŁA-PRACA-PRZYSZŁOŚĆ”

3 czerwca 2016r. uczestniczyliśmy w Konferencji podsumowującej projekt „SZKOŁA-PRACA-PRZYSZŁOŚĆ”. Partnerami projektu byli: Zespół Szkół Technicznych, Urząd Miasta Częstochowy i Centrum Informacji Zawodowej. Projekt polegał na uczestnictwie w Dniach Otwartych w firmach związanych z budownictwem, energetyką i architekturą krajobrazu. Zadaniem dla chętnych uczniów było wykonanie prezentacji multimedialnej nt. firmy, która wywarła największe wrażenie na zwiedzających.

Praca ucznia klasy II A naszej szkoły – Dzmitra Haltshteina zdobyła uznanie w oczach jury i została wyróżniona w konkursie. Dotyczyła ona procesów technologicznych, organizacji pracy, rynku zbytu  Odlewni Żeliwa „Wulkan”.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Opiekun projektu: Doradca zawodowy mgr Ewa Chądzyńska

20160602_101322

„Młodzi Kreatywni”

W ramach realizacji  projektu „Młodzi Kreatywni” gościliśmy w naszej szkole delegację studentów doradztwa zawodowego z Niemiec wraz z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Uczniowie klasy III b uczestniczyli w zajęciach pod nazwą „Chłopska Szkoła Biznesu”.

Jest to ekonomiczna gra symulacyjna, w której należy wykazać się pomysłowością, kreatywnością i  przedsiębiorczością. Nasza młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w lekcji biznesu, sprawdzając swoje umiejętności planowania, skłonności do podejmowania ryzyka, postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem w celu osiągnięcia zysku. Zajęcia w najbliższym czasie zostaną powtórzone w klasie III A.

Szkolny doradca zawodowy
mgr Ewa Chądzyńska

SAM_2750 SAM_2749 SAM_2748

IX edycji Salonu Edukacji Technicznej i Zawodowej

16 marca 2016r. uczniowie klas trzecich uczestniczyli w IX edycji Salonu Edukacji Technicznej i Zawodowej. Przedstawione zostały filmy reklamujące poszczególne szkoły techniczne i zawodowe z terenu naszego miasta. Obejrzeliśmy występy: artystyczne, zespołów muzycznych, taneczne itp. Odwiedziliśmy również stoiska poszczególnych szkół, porozmawialiśmy z uczniami i nauczycielami dowiadując się o wielu ciekawych kierunkach i zawodach, które można uzyskać kontynuując naukę w tych szkołach.

20160316_120654 20160316_121000 20160316_122448-1

Szkolny doradca zawodowy
mgr Ewa Chądzyńska