Zebrania i konsultacje

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI NA ROK 2017/2018

I półrocze 2017/2018

7 WRZEŚNIAGODZ. 17.00
Zebranie organizacyjne z wychowawcami.

9 LISTOPADA –
Spotkania z wychowawcami – informacje o ocenach śródrocznych uczniów.

4 STYCZNIA –
Spotkania z wychowawcami- informacje o przewidywanych ocenach  na I półrocze.

25 STYCZNIA –

Informacje o ocenach na I półrocze
Zebranie podsumowujące wyniki nauczania za I półrocze.


II półrocze 2017/2018
5 KWIETNIA-
Spotkania z wychowawcami. Informacje o ocenach śródrocznych i przewidywanych ocenach w klasie maturalnej.

24 MAJA –

Spotkania z wychowawcami – informacje
o przewidywanych ocenach  na II półrocze.TERMINY WYSTAWIANIA OCEN

19 STYCZNIA 2018

15 CZERWCA 2018