Zebrania i konsultacje

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

13.09.2018r. zebranie organizacyjne •

15.11.2018r. informacja o ocenach śródrocznych •

03.01.2019r. informacja o przewidywanych ocenach semestralnych •

24.01.2019r. informacja o ocenach semestralnych •

28.03.2019r. informacja o ocenach śródrocznych i przewidywanych ocenach w klasie maturalnej •

23.05.2019r. . informacja o przewidywanych ocenach semestralnych  •