Biblioteka

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

 

PONIEDZIAŁEK          8.00 – 15.00

WTOREK               8.00 – 14.00

ŚRODA                  8.00 – 14.00

CZWARTEK           8.00 – 14.00

PIĄTEK                 8.00 – 15.30

Nauczyciel – bibliotekarz:

mgr Renata Białowąs

mgr Agnieszka Kołodziej-Dudek (w zastępstwie mgr Dominika Kucharska, mgr Agnieszka Dumańska)

 

W bieżącym roku szkolnym złożyliśmy wniosek o dofinansowanie biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przy zakupie nowych książek będziemy uwzględniać zainteresowania czytelnicze wszystkich użytkowników biblioteki. Wszelkie sugestie oraz przemyślenia, dotyczące zakupów, prosimy zgłaszać do nauczyciela – bibliotekarza.

Biblioteka szkolna VIII LO Samorządowego jest dostępna dla uczniów i ich rodziców, pracowników i absolwentów szkoły.

 

Zbiory biblioteki to około 12 500 woluminów oraz broszury, czasopisma i multimedia. Książki są wypożyczane na miesiąc, z możliwością przedłużenia. Wystarczy przyjść i prolongować potrzebną pozycję. W bibliotece znajduje się Multimedialne Centrum Informacji, wyposażone w 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Można z niego korzystać w godzinach pracy biblioteki.

 

Biblioteka szkolna bierze aktywny udział w realizowaniu podstawowych funkcji szkoły, włącza się w realizowanie jej misji i uczestniczy w realizacji Programu Wychowawczego VIII LO Samorządowego, przez prowadzenie programu wychowawczo – opiekuńczego „Przyjazna biblioteka”. Głównym zadaniem programu jest zainteresowanie uczniów literaturą, wzbudzanie potrzeby korzystania z informacji oraz kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich.

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2016/2017

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Informacja na stronie: https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2016_2017.html

Motto biblioteki szkolnej: „A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz”

   Rok szkolny 2016/2017 to czas na kształtowanie kompetencji czytelniczych i informatycznych, dlatego też proponujemy wszystkim, którzy lubią czytać i bawić się urządzeniami multimedialnymi, aby wziąć udział w comiesięcznym szkolnym konkursie czytelniczym. Naszym celem jest rozwijanie oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Najlepsi czytelnicy będą nagradzani!

Regulamin w bibliotece szkolnej.Każdy, kto przeczyta ciekawą książkę, będzie mógł się podzielić swoją opinią na łamach gazety szkolnej „Piątka”.

Zapraszamy!

Stan czytelnictwa w pierwszym półroczu 2016/2017 przedstawia się następująco:

KLASA I a I b I c II a II b II c III a III b III c
Ogółem 68 54 53 77 41 63 20 69 40

 I miejsce – kl. II a   – 77 książek –  2,7  książki na ucznia i  3,1 na czytelnika

II miejsce – kl. III b  – 69 książek  – 2,5 książki na ucznia i   2,9  na czytelnika

III miejsce – kl.  I a – 66 książek  –  2,6  książki na ucznia i   3,4  na czytelnika

Ogółem wypożyczono  485   woluminów, co daje nam  2,2 książki na ucznia i  7,7 na czytelnika.

mgr Alina Grabna

Opis biblioteki szkolnej Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Częstochowie

 1. Biblioteka szkolna to pracownia, w której zatrudniony jest nauczyciel – bibliotekarz.
 2. Składa się z dwóch pomieszczeń:
 3. Wypożyczalni z księgozbiorem głównym i podręcznym udostępnianym czytelnikom do domu.
 4. Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej – z czterema stanowiskami komputerowymi i dwoma urządzeniami wielofunkcyjnymi.
 5. Czytelnicy korzystają z zasobów Internetu.
 6. W czytelni prowadzone są wideokonferencje, a także udostępniany jest księgozbiór podręczny i zbiory multimedialne.
 7. Czytelnia to również siedziba redakcji gazety szkolnej „Piątka”.
 8. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy uczniom i nauczycielom do spotkań z członkami kół przedmiotowych i kół zainteresowań, a także rodzicom pragnącym sprawdzić wyniki nauczania w systemie VULCAN lub zalogować się do szkół ponadgimnazjalnych.
 9. Nauczyciel – bibliotekarz prowadzi koło dziennikarskie. Przygotowuje konkursy czytelnicze, wystawy tematyczne, organizuje wyjścia do różnego typu bibliotek, a także wyjazdy edukacyjne.
 10. W ramach projektu Nowe horyzonty edukacji filmowej nauczyciel bibliotekarz organizuje wyjścia do Kina Studyjnego OKF „ILUZJA”.
 11. Biblioteka to serce kulturalne szkoły.

Godziny pracy biblioteki 

Poniedziałek 9.00 – 15.00

Wtorek 9.00 – 15.30

Środa 8.00 – 13.30

Czwartek 8.30 – 14.30

Piątek 8.30 – 14.30

REGULAMINY I PLAN PRACY BIBLIOTEKI DO POBRANIA :

Regulamin biblioteka

Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników dotacyjnych

Regulamin czytelni

Regulamin ICIM

Plan pracy biblioteki 2016. 2017