Zebrania z rodzicami 23 MAJA 17.00

Zapraszamy na zebrania z rodzicami w czwartek 23 maja 2019 r. o godzinie 17.00.

Informacja o  przewidywanych ocenach końcoworocznych.

PRZYDZIAŁ SAL NA ZEBRANIA Z RODZICAMI

51 – p. A. Borowik – I A LO

52 – p. S. Krawczyk – I B LO

54 – p. D. Kucharska – II A LO

55 – p. E. Jarkiewicz – II B LO

66 – p. E Chądzyńska – III B G

67 – p. G. Wojtasik – III A G

68 – p. M. Śliwoń – III C G