DNI WOLNE -INFORMACJA DLA UCZNIÓW

Przypominamy, że następujące dni:

29 kwietnia

30 kwietnia

2 maja

6 maja

7 maja

8 maja

dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.