Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych dla uczniów i rodziców

Za kilka miesięcy uczniowie klas VIII i III gimnazjalnych dokonają jednej z najważniejszych decyzji w życiu – wyboru kierunku dalszego kształcenia. Dzięki promocji szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych uczniowie otrzymują niezbędne informacje, by decyzje edukacyjne i zawodowe były jak najbardziej przemyślane i trafne.

W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie będzie kontynuować podjętą pięć lat temu współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od nowego roku szkolnego i ponadpodstawowymi, w kwestii przedstawiania ofert tychże szkół. W dniu 26 marca 2019 r. w godzinach 16.30 – 18.30 uruchomiony zostanie w Szkole Podstawowej nr 7 w Częstochowie, mieszczącej się przy ul. Zamenhofa 23 V. Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych dla uczniów i rodziców.

Dla nauczycieli i uczniów każdej szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej, która wyrazi zainteresowanie zaproszeniem SP 7, przygotowane będzie miejsce do prezentacji plakatów, ulotek, indywidualnych konsultacji dla ósmoklasistów i gimnazjalistów oraz uczniów klas VII SP i ich rodziców.

Uczniowie wezmą udział w Częstochowskich Targach Szkolnych „Zawodowiec 2019” w dniach 13 – 15 marca. Będzie to czas zapoznania się z ofertą wszystkich szkół zawodowych (techników i branżowych szkół I stopnia). W dniu 26 marca, ze względu na godziny popołudniowe, będzie szansa na indywidualne konsultacje nie tylko dla uczniów, ale i ich rodziców, nie tylko z nauczycielami i uczniami szkół zawodowych, ale i liceów. Właśnie ten dzień przewidziany jest na promocję szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 7.

Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadgimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 organizowany jest po raz piąty. W poprzednich latach, na zaproszenie ww. szkoły, odpowiedziały wszystkie publiczne szkoły ponadgimnazjalne (szkoły zawodowe i licea ogólnokształcące). W imprezie wzięli również udział doradcy CIZ w Częstochowie.