Bezpłatne Koleje Śląskie dla uczniów

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim od północy 08/09 lutego  br. do 24 lutego br.

Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei Ślaskich (poza odcinkiem przygranicznym Chałupki – Bohumin). Do bezpłatnych przejazdów uprawnia ważna legitymacja szkolna. Młodsze dzieci mogą korzystać z przejazdów na podstawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.slaskie.pl – zakładka Kolej na ferie.