„Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy”

Pani dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska, nauczycielka języka polskiego w VIII LO Samorządowym w Częstochowie,
laureatką konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy”

W minionym roku odbyła się kolejna edycja konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy”. Celem konkursu przeznaczonego dla absolwentów uczelni wyższych, realizowanego w ramach programu „Akademicka Częstochowa” jest m.in.: promocja nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze rozwoju miasta oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Częstochowy jako jednostki gospodarczej, oświatowej i kulturalnej.
W kategorii Praca Doktorska laureatką I nagrody została Iwona Skrzypczyk-Gałkowska za pracę Proza Ludmiły Marjańskiej.
Nagrody wręczono podczas spotkania noworocznego Prezydenta Miasta, w poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku w Filharmonii Częstochowskiej.