ZEBRANIA Z RODZICAMI – 3 STYCZNIA

Zapraszamy na zebrania z rodzicami w czwartek 3 stycznia 2019 r. o godzinie 17.00.

Po zebraniach odbędą się konsultacje z nauczycielami uczącymi.

PRZYDZIAŁ SAL NA ZEBRANIA Z RODZICAMI r.

  1. 49 – p. I. Krysian – III A LO
  2. 51 – p. A. Borowik – I A LO
  3. 52 – p. S. Krawczyk – I B LO
  4. 54 – p. D. Kucharska – II A LO
  5. 55 – p. E. Jarkiewicz – II B LO
  6. 66 – p. E Chądzyńska – III B G
  7. 67 – p. G. Wojtasik – III A G
  8. 68 – p. M. Śliwoń – III C G