Uroczystość 90 – lecia LOP w naszej szkole

Gości serdecznie powitała Pani Dyrektor Ilona Walczak – Dądela, a następnie przemawiali: Prezes ZarząduLOP – Pan Janusz Rapalski oraz Zastępca Prezesa – Pan Jerzy Suchy. Pani Iwona Bartkiewicz przedstawiła prezentację pt. „ Działalność LOP w Okręgu częstochowskim”.

 

 

 

Po części oficjalnej odbył się Powiatowy Konkurs na Małe Formy Teatralne, który zgromadził liczne grupy młodzieży z różnych częstochowskich szkół. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: dla szkół podstawowych oraz dla oddziałów gimnazjalnych.

Publiczność nagradzała brawami wspaniałe występy, a komisja – w skład której weszli przedstawiciele LOP – przyznała następujące nagrody:

 

W kategorii szkoły podstawowe

I miejsce SP nr 30 kl. 3

II miejsce ZSP nr 1

III miejsce SP nr 26

W kategorii oddziały gimnazjalne

I miejsce SP nr 53

II miejsce SP nr 24

III miejsce 8 LOS

 

Należy podkreślić, że wszyscy uczestnicy wykazali się ogromnym talentem aktorskim, uwagę zwracały wspaniale przygotowane i zmieniane w trakcie trwania konkursu dekoracje. Uczestnikom dziękujemy za tak liczne przybycie, a zwycięzcom gratulujemy.