OFERTA EDUKACYJNA VIII LOS 2018/2019

Oznaczenie oddziału

Limit miejsc

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające

Przedmioty
z których oceny będą przeliczane na punkty

A 30 Grupa I – 15 osób

język polski

historia,

wiedza o społeczeństwie

czytaj więcej 

edukacja medialna,

edukacja filmowa,

przyroda

czytaj więcej 

j.polski, matematyka, WOS

oraz jeden z:

historia, geografia, zajęcia artystyczne

Grupa II – 15 osób

język angielski

język polski

geografia

czytaj więcej 

edukacja medialna,

edukacja filmowa,

historia
i społeczeństwo

czytaj więcej 

j.polski, matematyka, geografia

oraz jeden z:

WOS, historia, zajęcia artystyczne

B
 
30
 
Grupa I – 15 osób

geografia

język angielski

wiedza o społeczeństwie

czytaj więcej 

edukacja informatyczna

historia
i społeczeństwo

czytaj więcej 

j.polski, matematyka, WOS

oraz jeden z:

geografia, informatyka, zajęcia artystyczne

Grupa II – 15 osób

biologia

chemia

język angielski

czytaj więcej 

pierwsza pomoc

historia
i społeczeństwo

czytaj więcej

j.polski, matematyka, biologia

oraz jeden z:

chemia, WOS, zajęcia artystyczne

C
 
30
 
Grupa I – 15 osób

matematyka

geografia

język angielski

czytaj więcej

edukacja informatyczna

historia
i społeczeństwo
czytaj więcej 

j.polski, matematyka, geografia

oraz jeden z:

WOS, informatyka, zajęcia artystyczne

Grupa II – 15 osób

matematyka

informatyka

język angielski

czytaj więcej  

historia
i społeczeństwo,

przyroda

czytaj więcej

j.polski, matematyka, informatyka

oraz jeden z:

WOS, j.angielski zajęcia artystyczne

Drugi język obcy do wyboru:  j. niemiecki lub j. francuski.