SUKCES W KONKURSIE RECYTATORSKIM

Uczennice klasy 3a gimnazjum – Andżelika Puchała i Karolina Miechowska – reprezentowały dziś VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w X Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej i Religijnej w Gimnazjum Katolickim SPSK w Częstochowie. Opiekunem dziewcząt była p. Grażyna Wojtasik. Dziewczyny wybrały piękne wiersze o tematyce patriotycznej. Ich występy zostały ciepło przyjęte zarówno przez publiczność, jak i przez jurorów. „Ojczyzna Szopena” S. Balińskiego w wykonaniu Andżeliki zrobiła duże wrażenie na komisji i została nagrodzona II miejscem. Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy!