ZAPROSZENIE – POWIATOWY KONKURS NA MAŁĄ FORMĘ TEATRALNĄ „JESTEŚMY EKOLOGICZNI”

POWIATOWY KONKURS NA MAŁĄ FORMĘ TEATRALNĄ „JESTEŚMY EKOLOGICZNI”

 REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorzy: VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe z oddziałami gimnazjalnymi w Częstochowie ul. Worcella 22, tel. (34) 364-24-45
 1. Uczestnicy konkursu:

– uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych

 1. Cel konkursu:

zainteresowanie uczniów tematyką ekologiczną
przyswajanie wiedzy ekologicznej w formie zabawy

 1. Fundatorzy nagród:
  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, Zarząd Okręgu LOP w Częstochowie
 1. Zasady konkursu:

Konkurs zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa klasy I-III, szkoła podstawowa klasy IV-VII, gimnazjum kl. II – III i szkoła ponadgimnazjalna. Każda szkoła może zgłosić jedno przedstawienie w każdej kategorii wiekowej, które w swej treści porusza zagadnienia ekologiczne. Ocenie podlegać będzie: wartość edukacyjna,  umiejętności aktorskie, pomysłowość w ujęciu tematu

 1. Czas trwania przedstawienia: maksymalnie 10 minut
 1. Termin konkursu: Przewidywany termin konkursu – maj 2018 r. – dokładna data zostanie przesłana do szkół.
 1. Miejsce: VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie ul. Worcella 22
 1. Zgłoszenia:

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie, do 16.03.2018r. osobiście lub przesłać na adres email:  . sekretariat@8los.pl

 1. Ochrona danych osobowych

Nauczyciel zgłaszający uczniów do konkursu jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w konkursie, przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz publikację wizerunku ucznia. Nauczyciel przechowuje zgody we własnej dokumentacji.

 

Organizatorzy:                                                                                                   Dyrektor:

mgr  Iwona Bartkiewicz                                                                     mgr Ilona Walczak –  Dądela

mgr Agnieszka Lewicka

mgr Beata Wojnowska

mgr Agnieszka Wieczorek

 

 

Karta zgłoszeniowa

 

 Powiatowy Konkurs Ekologiczny

 

 

Szkoła:

 

 

 

 

Adres szkoły: Telefon:

e-mail:

Imię i nazwisko ucznia:

 

Nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu: Tytuł przedstawienia
1.

 

 

2.

 

 

3.