Szkolny konkurs poetycki „Kolory miłości”

 „Miłość jest czekaniem
na niebieski mrok
na zieloność traw
na pieszczotę rzęs…”

(Małgorzata Hillar)

 

Regulamin szkolnego konkursu poetyckiego

„Kolory miłości”

 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów VIII LOS.

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na grupy wiekowe:

 

Grupa I – oddziały gimnazjalne

Grupa II – oddziały licealne.

 

 1. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora.
 2. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 3. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie przysłanych wierszy w całości lub w części na stronie internetowej szkoły i w szkolnej gazetce.
 4. Wymogi dotyczące prac:
 • Każdy autor może zgłosić 1 własny wiersz, który nie były nigdzie publikowany ani
  nagrodzony.
 • Utwór w dwóch egzemplarzach (wydruk komputerowy na kartce formatu A-4) powinien być
  opatrzony imieniem i nazwiskiem autora, proszę podać również klasę.

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.

Wiersze należy dostarczyć do pani Grażyny Wojtasik (sala nr 53) lub do biblioteki szkolnej.

 Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych tekstów.

7.Terminy

 • Konkurs trwa od 17.01.2018r. do 26.01.2018 r.
 • Wiersze dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 • Jury oceni prace w terminie do 14 lutego 2018 r.
 • Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 • Wyniki konkursu zostaną podane 14 lutego 2018 roku na stronie internetowej szkoły.