Zmiany w planie – klasy gimnazjalne

plan od 8.01.2018

 

Zmiany w planie od 8 stycznia 2018r. – dotyczą klasy 3b i 2c

G.Wojtasik A.Mika K.Zagórski A.Lewicka D.Najdek Białas A.Wieczorek
2a 2b 2c 3a 3b 3c
P S P S P S P S P S P S
Poniedziałek  1  8:00- 8:45 wf* sg1 mat s70 wos s72 wf* sg1 edb s53 wf* sg1
 2  8:50- 9:35 mat s70 j.n s66 wf sg1 hist s72 inf s69 edb s53
 3  9:45-10:30 z.a s53 che s79 mat s67 geog s82 hist s72 wf-1/2/wf-2/2 sg2/sg1
 4 10:40-11:25 fiz s72 j.a s68 j.n s66 wf-1/2/wf-2/2 sg1/sg2 che s79 geog s82
 5 11:35-12:20 j.n-1/2/j.a-2/2 s66/s68 rel s74 j.p s53 mat s70 wf* sg2 che s79
 6 12:40-13:25 rel s74 wdż I sem s53 che s71 j.n-1/2/j.a-2/2 s66/s68 mat s70 fiz s72
 7 13:35-14:20 che s79 fiz s82 mat s70 j.p s53
 8 14:25-15:10 wf* sg1 fiz s82
 9 15:15-16:00
Wtorek  1  8:00- 8:45 z.t s71 gzw s67 mat s68 wos s72 mat* s70 wf-1/2/wf-2/2 sg2/sg1
 2  8:50- 9:35 hist s72 j.p s67 mat s68 wf-1/2/wf-2/2 sg1/sg2 mat s70 z.t s71
 3  9:45-10:30 wos s72 z.t s71 wf sg1 mat s70 j.p s53 j.p s67
 4 10:40-11:25 j.a-1/2/j.n-2/2 s71/s66 fiz s82 z.t s72 j.p s53 wf sg1 j.p s67
 5 11:35-12:20 mat s70 rel s74 j.a s68 z.t s72 j.p s53 j.a-1/2/j.n-2/2 s71/s66
 6 12:40-13:25 j.p s53 j.a s68 j.n s66 biol s63 j.a s71 mat s70
 7 13:35-14:20 mat s70 biol s63 wdż II sem s53 z.t s72 j.n-1/2/j.a-2/2 s66/s71
 8 14:25-15:10 biol s63
 9 15:15-16:00
Środa  1  8:00- 8:45 mat s70 j.p s67 j.a s68 edb s53 wos s72 wf* sg1
 2  8:50- 9:35 mat s70 hist s72 z.a s53 j.a-1/2/j.n-2/2 s71/s66 wf sg1 j.p s67
 3  9:45-10:30 j.n-1/2/j.a-2/2 s66/s68 z.a s53 j.p s71 wf-1/2/wf-2/2 sg1/sg2 hist s72 mat s70
 4 10:40-11:25 rel s74 wf sg2 wf sg1 inf-1/2/j.a-2/2 s69/s68 che1-1/2/fiz2-2/2 s79/s82 z.a s53
 5 11:35-12:20 wf-1/2/wf-2/2 sg1/sg2 j.n s66 rel s74 che1-1/2/fiz2-2/2 s79/s82 j.p s53 mat* s67
 6 12:40-13:25 wf-1/2/wf-2/2 sg1/sg2 mat s67 j.n-1/2/inf-2/2 s66/s69 rel s74 che1-1/2/fiz2-2/2 s71/s82
 7 13:35-14:20 fiz s82 j.n s66 rel s74
 8 14:25-15:10
Czwartek  1  8:00- 8:45 plas s74 wos s72 mat* s70 j.p s67
 2  8:50- 9:35 hist s72 plas s74 j.p s53 mat s70 j.p s67
 3  9:45-10:30 j.a-1/2/j.n-2/2 s71/s66 wf sg1 plas s74 j.p s53 mat s70 hist s72
 4 10:40-11:25 j.p s53 j.p s67 hist s72 j.a-1/2/j.n-2/2 s71/s66 wf sg1 rel s74
 5 11:35-12:20 wf-1/2/wf-2/2 sg1/sg2 j.p s67 j.p s53 mat s70 rel s74 j.n-1/2/j.a-2/2 s66/s71
 6 12:40-13:25 biol s63 hist s72 j.p s53 rel s74 j.a s71 wf-1/2/wf-2/2 sg2/sg1
 7 13:35-14:20 wdż I sem s53 fiz s82 rel s74 wf* sg1 biol s63 wdż II sem s72
 8 14:25-15:10 biol s63 wf* sg1 wdż II sem s72
Piątek  1  8:00- 8:45 geog s82 j.a s68 z.a s53 wos s72
 2  8:50- 9:35 j.p s52 geog s82 j.a s68 rel s74 z.a s53 hist s72
 3  9:45-10:30 j.a-1/2/j.a-2/2 s71/s68 che s79 hist s72 j.p s53 geog s82 inf-1/2/j.n-2/2 s69/s66
 4 10:40-11:25 j.p s53 mat s70 geog s82 che s79 j.n s66 j.a-1/2/inf-2/2 s71/s69
 5 11:35-12:20 gzw s53 mat s70 gzw s72 gzw s79 gzw s66 gzw s82
 6 12:40-13:25 fiz s80 wf sg1 che s79 hist s72 j.p s53 mat s70
 7 13:35-14:20 che s79 wf* sg1 wdż I sem s72 j.p s53 fiz s82 mat s70
 8 14:25-15:10