WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU

EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

  VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  SAMORZĄDOWE W CZĘSTOCHOWIE

 Rok szkolny 2017/2018

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA(1)

Egzamin gimnazjalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2018 r.

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r.   
Na podstawie: 

– art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) 
– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.) ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
w 2018 r.
 

 

ttttttt