Warsztaty nt. cyberprzemocy i uzależnień

Przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy, Straży Miejskiej oraz Sanepidu w interesujący sposób przedstawili problem zagrożeń, na jakie narażona jest współczesna młodzież. Uczniów szczególnie zaciekawiły prezentowane filmy z monitoringu, a także wykład na temat skutków zażywania środków psychotropowych, dopalaczy i alkoholu.

 

01

01

01

01

01

01

FWD Brakujące zdjęcia do cyberprzemocy