Zaproszenie do udziału w grze miejskiej

Szanowni Państwo,

z okazji 100. rocznicy istnienia Biblioteki Publicznej w Częstochowie serdecznie zapraszamy 15 października, o godzinie 11.00 do udziału w zespołowej terenowej grze miejskiej „O co BIEGA-ński?”, specjalnie przygotowanej na tę okazję przez Dariusza Rekosza.

Warunkiem uczestnictwa w grze jest rejestracja zespołu (2 do 4 osób) do dnia 11.10.2017 r. włącznie.

W grze mogą brać udział osoby dorosłe i młodzież. W każdym Zespole musi być przynajmniej jedna osoba, która ukończyła 14 lat.

Zespół, który w najkrótszym czasie dostarczy do Punktu Końcowego prawidłowo wypełnioną Kartę Główną wraz z rozszyfrowanym Hasłem Głównym oraz wszystkie karty zadań cząstkowych otrzyma atrakcyjne nagrody. Pula nagród o wartości 500 zł.

*Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć wraz z formularzem zgłoszeniowym. Zgodę rodzica/opiekuna prawnego można pobrać ze strony internetowej www.biblioteka.czest.pl lub osobiście w siedzibie Organizatora.

 

Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z wychowawcami klas.