Wyjazd edukacyjny do GEOsfery w Jaworznie i Planetarium w Katowicach

07 czerwca 2017 r. przedstawiciele Szkolnego Koła LOP (Helena Kotlicka, Nicola Breguła, kl. Ib, Marta Bojarska, kl. I c oraz Urszula Wittich, kl. II c) pod opieką p. Aliny Grabnej i p. Iwony Bartkiewicz uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do GEOsfery w Jaworznie i Planetarium w Katowicach. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Zarząd Okręgu LOP oraz Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy.

Uczniowie w GEOsferze dowiedzieli się z czego składa się drzewo, czym są drzewa, jakie gatunki występują w Polsce. Następnie udaliśmy się do Planetarium, a na zakończenie zjedliśmy przepyszny obiad w Restauracji Dworek Parkowy.

mgr Alina Grabna

SAM_2182 SAM_2184 SAM_2186 SAM_2188 SAM_2190 SAM_2192SAM_2304 SAM_2306 SAM_2308 SAM_2310 SAM_2312 SAM_2314 SAM_2316 SAM_2318 SAM_2320 SAM_2227 SAM_2228 SAM_2229 SAM_2230 SAM_2231 SAM_2232 SAM_2233 SAM_2234 SAM_2235 SAM_2236 SAM_2237 SAM_2238 SAM_2239 SAM_2240 SAM_2241 SAM_2242 SAM_2243 SAM_2244 SAM_2245 SAM_2246 SAM_2247 SAM_2248 SAM_2249 SAM_2250 SAM_2251 SAM_2252 SAM_2253 SAM_2254 SAM_2255 SAM_2256 SAM_2324 SAM_2326SAM_2335SAM_2336