Wyjazd edukacyjny do Biblioteki Śląskiej iTVP3 w Katowicach

19.05.2017 r. przedstawiciele Koła dziennikarskiego pod opieką p. Aliny Grabnej wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Biblioteki Śląskiej iTVP3 w Katowicach. Wycieczka została zorganizowana przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie, a współfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy w ramach zadania Oświata i edukacja. Młodzież miała możliwość zwiedzenia Biblioteki Śląskiej, a także zapoznania się z cennymi zbiorami tej największej Książnicy w Europie. Po tej uczcie czytelniczej pojechaliśmy do TVP 3 w Katowicach, gdzie po smacznym obiedzie udaliśmy się na rekonesans po studiach telewizyjnych. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli uczestniczyć w takich zajęciach

mgr Alina Grabna

SAM_1623 SAM_1624 SAM_1625 SAM_1626 SAM_1627 SAM_1628 SAM_1629 SAM_1630 SAM_1631 SAM_1632 SAM_1633 SAM_1634 SAM_1635 SAM_1636 SAM_1637 SAM_1638 SAM_1639 SAM_1640 SAM_1761 SAM_1762 SAM_1763 SAM_1764 SAM_1765 SAM_1766 SAM_1767 SAM_1768 SAM_1769 SAM_1770 SAM_1771 SAM_1840 SAM_1842 SAM_1649SAM_1843 SAM_1845SAM_1741 SAM_1846 SAM_1651SAM_1652SAM_1655SAM_1654