Lekcja Biblioteczna – Tajniki Dziennikarstwa

12.03.2015r. klasa I b wybrała się po raz drugi pod opieką Pani Aliny Grabnej do Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” na warsztaty dziennikarskie w ramach programu ,,Tworzymy gazetkę szkolną”. Tematem zajęć był – ,,Gazetka szkolna. Co to takiego?”. Panie prowadzące pokazały nam prezentację i opowiedziały o pracy dziennikarza gazetki szkolnej oraz o tytułowej gazetce. Dowiedzieliśmy się, jakimi cechami musi charakteryzować się dziennikarz i co musi zawierać szkolne pismo. Klasa I b wykazała się dużą aktywnością. Uczniowie chętnie zgłaszali się do pisania i odpowiedzi ustnych. Z ogromnym zaangażowaniem rozwiązywali krzyżówki, testy oraz zagadki dziennikarskie. Przed nami jeszcze jedno spotkanie, na którym będziemy przeprowadzać wywiad z osobą, którą wylosowaliśmy na tych zajęciach. Prace będziemy wykonywać w grupach. Jestem ciekawa kreatywności mojej klasy. Oby następne spotkanie było równie fascynujące.